Stage de Qi Gong - Taichi (Berck sur Mer - 10 & 11/05/2014)